Van Biervliet, Jules (1859-1945)

Jules-Marie-Louis-Jean Van Biervliet is de eerste psycholoog aan de UGent. Hij stamt uit een bekende familie geneesheren: overgrootvader is Jacques Kesteloot, een knap geneesheer en bij de eerste hoogleraren van de Gentse universiteit; grootvader Van Biervliet geniet bekendheid als hoogleraar in de fysiologie aan de Leuvense universiteit; en vader Van Biervliet is een belangrijk chirurg en oogarts.

Laboratorium voor Experimentele Psychologie

Jules-Jean wordt doctor in de wijsbegeerte en letteren, kandidaat in de geneeskunde en doctor in de natuurwetenschappen. In 1890 wordt hij buitengewoon hoogleraar Metafysica en Psychologie aan de Gentse universiteit. Een jaar na zijn benoeming richt hij er een laboratorium voor Experimentele Psychologie op, het eerste in België en in een van de eerste in Europa. In die periode wil men immers meer en meer de klassieke filosofische psychologie fysiologisch funderen. Via een studiebeurs heeft Van Biervliet kennisgemaakt met het eerste laboratorium van Experimentele Psychologie in Leipzig en hij haalt veel van die kennis naar Gent om zijn eigen laboratorium te voorzien van een soortgelijke basisuitrusting. Hoewel hij een uitgesproken spiritualistische wereldbeschouwing heeft, is hij toch van oordeel dat de psychologie geen wijsgerige, maar heel praktische problemen op te lossen heeft. Zijn onderzoeken hebben wel een uitgesproken pedagogische inslag, een eigenschap die karakteristiek zal zijn aan de ontluikende psychologie. Zijn bijdragen worden gepubliceerd in pedagogische tijdschriften, maar ook in de Revue Psychologique.

Erkenning

In loop van zijn 39-jarige academische carrière krijgt Van Biervliet talrijke belangrijke erkenningen, zoals de prijs De Keyn voor zijn boek Esquisse d’une éducation de la mémoire, en in 1910 wordt hij corresponderend lid van de Académie Royale des Sciences, Lettres et des Beaux Arts de Belgique. Hij wordt commandeur in de Leopoldsorde, grootofficier in de orde van Leopold II en grootofficier in de Kroonorde. In Het Pand is Van Biervliets collectie zintuiglijke waarnemingen te bezichtigen.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "Van Biervliet, Jules (1859-1945)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 01.04.2015. www.ugentmemorie.be/personen/van-biervliet-jules-1859-1945

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Type persoon: 
Deel deze pagina: