Thomas, Paul (1852-1937)

Hoewel Thomas aan de ULB doctoreert in de rechten zal zijn jeugdliefde voor de klassieke schrijvers de overhand halen en wordt hij, na een korte carrière aan zijn Alma Mater en op aansturen van Wagener, hoogleraar benoemd aan de Gentse universiteit. Thomas wordt belast met diverse vakken betreffende de geschiedenis van de oudheid, maar zal zich vooral als latinist profileren.

Onderwijs

Thomas beschouwt het als zijn belangrijkste opdracht degelijk onderwijs te verstrekken en ook zijn wetenschappelijke en andere activiteiten staan hoofdzakelijk in functie van dat hoofddoel. Hij schrijft veel voor de Revue d’instruction publique en ook talrijke handboeken ten behoeve van het middelbaar onderwijs: een Latijnse grammatica, bewerkingen van klassieke auteurs, maar ook een bloemlezing van middeleeuwse en moderne Latijnse teksten. Het Latijn staat rond 1900 sterk onder druk van de ‘modernisten’ die de oude talen in het middelbaar onderwijs door moderne willen vervangen, of door wetenschappen of zelfs door ‘gymnastique’. ‘Nous sommes les derniers défenseurs de disciplines qui s’en vont’ – de vermelde bloemlezing is een poging om de relevantie van het Latijn voor de cultuurgeschiedenis van Europa aan te tonen.

Hervormer

Vanaf de jaren 1880 ijvert Thomas, samen met zijn jongere collega’s Frédéricq, Pirenne, Hulin de Loo, en later Cumont en Bidez, voor een hervorming van het hoger onderwijs, en zijn hand is duidelijk herkenbaar in de wet van 1890. Het gebrek aan inspraak van de faculteiten bij de benoeming van nieuwe docenten – die was volledig in handen van de regering en daardoor sterk politiek gekleurd – blijft echter een doorn in zijn oog en drijft hem tot een vlammende afscheidsrede bij het einde van zijn rectoraat (1903-1906).

Emeritaat

In 1922, op 70 jaar, gaat Thomas na 44 jaar hoogleraarschap aan de Gentse universiteit op emeritaat, getekend door het sneuvelen van een zoon in 1918 en afkerig van de pogingen tot vervlaamsing van het hoger onderwijs. Hij wijkt uit naar Etterbeek alwaar hij op 85-jarige leeftijd overlijdt.

Jan Art
Vakgroep Geschiedenis UGent
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Art, Jan. "Thomas, Paul (1852-1937)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 01.04.2015. www.ugentmemorie.be/personen/thomas-paul-1852-1937

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Deel deze pagina: