Rolin, Albéric Gustave-Marie (1843-1937)

Jurist Albéric Rolins faam is verbonden aan zijn rol bij de oprichting van l'Institut de Droit International, dat een pioniersrol speelt bij de uitbouw van het internationaal recht. Wanneer het Institut in 1904 de Nobelprijs voor de Vrede wint, wordt Rolin even hierna er voorzitter van.

Rechten

Albéric Gustave Marie Rolin studeert aan het Koninklijk Atheneum in Gent en aan het Collège Rollin in Parijs. In 1864 promoveert hij aan de Gentse universiteit met de grootste onderscheiding tot doctor in de rechten. Daarna vestigt hij zich als advocaat in Gent. In 1881 wordt hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar Strafrecht aan de faculteit Rechten; vijf jaar later wordt hij gewoon hoogleraar. In 1890 krijgt hij de cursus Internationaal Privaat Recht toegewezen.

Institut de Droit International

Rolin behoort tot de grondleggers van het Institut de Droit International, dat in 1873 wordt opgericht door zijn broer Gustave Rolin-Jaeqemyns. In 1906 wordt hij voorzitter van deze zeer belangrijke internationale vereniging die twee jaar eerder de Nobelprijs voor de Vrede won voor haar streven in het gebied van het internationaal recht. In Les origines de l’Institut de Droit International 1873-1923. Souvenirs d’un témoin (Brussel 1923) zal Albéric Rolin zijn persoonlijke herinneringen aan het Institut boekstaven. 

Voorts vervult hij talrijke wetenschappelijke opdrachten. Hij wordt lid van de Verbeteringsraad voor het Hoger Onderwijs (1905-1908), van de Hoge Raad voor nijverheid en arbeid (sinds 1905) en van de Commissie voor internationaal privaatrecht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (sinds 1904).

Internationaal recht

Na zijn emeritaat in 1913 blijft Rolin nog ruim twintig jaar erg actief. In 1913 wordt hij hoofdbibliothecaris bij het Vredespaleis in Den Haag. Na de Eerste Wereldoorlog – drie van zijn vijf zonen blijven op het slagveld achter – wordt hij aangesteld tot rechter in de gemengde Belgisch-Duitse rechtbank die door het Verdrag van Versailles wordt opgericht. In dezelfde periode slaagt hij er in het Institut de Droit Internationale alweer op te richten en wordt er erevoorzitter van in 1923. In datzelfde jaar wordt hij secretaris-generaal van de Academie voor Internationaal Recht in Den Haag.

Het wetenschappelijke werk van Rolin is erg uitgebreid. Zijn belangrijkste publicaties situeren zich op het gebied van het internationaal recht: Principes de droit international privé (3 delen, 1897) en Le Droit moderne de la guerre (3 delen, 1920). Voorts leidt hij de Revue de droit international et de législation comparée. Zijn werk levert hem talrijke onderscheidingen op; zo is hij onder meer doctor honoris causa van de universiteit van Cambridge.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "Rolin, Albéric Gustave-Marie (1843-1937)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 01.04.2015. www.ugentmemorie.be/personen/rolin-alberic-gustave-marie-1843-1937

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

 

Type persoon: 
Deel deze pagina: