Rens, Raymond (1897-?)

 “Vous avez suivi les cours de l’université BOCHE,
le gouvernement a passé l’éponge, vous pouvez vous asseoir sur les bancs,
NOUS NE VOUS REGARDERONS PAS!”

 (professor Alphonse Demoulin aan student Rens in 1926)

Jong-Vlaanderen

Raymond Alfred Ferdinand Rens wordt op 21 februari 1897 geboren te Gent. Hij groeit op in een Vlaamsgezind nest en volgt zijn secundair onderwijs aan het Koninklijk Atheneum. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is hij lid van Jong-Vlaanderen. Deze radicaal flamingantische beweging schuwt de samenwerking met de Duitse bezetter niet om zo de oude eis van een Nederlandstalige universiteit Gent te realiseren. Zijn twee jaar oudere broer, Robert Rens, is samen met onder meer de Nederlandse dominee Domela Nieuwenhuys en de natuurkundige Marcel Minnaert een van de stichtende leden van Jong-Vlaanderen. De beweging houdt zich onder andere bezig met de behuizing van niet-Gentse Vlaamsgezinde studenten in Gent. Bij aankomst krijgen de studenten in de woning van de familie Rens in de Schaapstraat een gedrukte adressenlijst om een kamer te huren.

Eerste Vlaamse Hogeschoolstudent

Op 9 oktober 1916 schrijft Raymond Rens zich in als eerste student van de Vlaamse Hogeschool. De toekomst van de Vlaamse cultuur ligt volgens hem in handen van de jongeren. Het is zijn overtuiging dat een nieuwe generatie intellectuelen het Vlaamse volk moet bevrijden van de Franstalige wurggreep. Ook zijn broer Robert schrijft zich in en vader Ferdinand werkt in de leeszaal van de universiteitsbibliotheek aan Baudeloo en klust ’s avonds bij als bediende in de studiezaal van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Zoals de meeste radicale studenten zet Rens zijn overtuiging kracht bij door ijverig te studeren. Studeren betekent voor deze jongeren niet persé dat ze ook examens afleggen. De Belgische regering in ballingschap maakt immers voor de opening van de Vlaamse Hogeschool al bekend dat het geen enkel studieresultaat of diploma zal erkennen bij een eventuele terugkeer. Zo schrijft broer Robert zich drie academiejaren in maar legt hij nooit examens af. Raymond doet dat wel en in de zomer van 1917 slaagt hij met de grootste onderscheiding voor de eerste kandidatuur aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hij ontvangt een faculteitsprijs ter waarde van 75 Belgische frank. In zijn tweede kandidatuur wordt hij hulppreparator van professor Minnaert en slaagt opnieuw met onderscheiding. De 21-jarige Rens schrijft zich op 9 oktober 1918 nog in voor het derde academiejaar – toen nog het eerste doctoraat genoemd –, maar het einde van de oorlog steekt stokken in de wielen.

Opsluiting

Nog voor de bevrijding van Gent op 11 november vlucht Raymond Rens samen met een twintigtal medestudenten en onder leiding van de activistische professoren Gustaaf Doussy en René Claeys naar Turnhout. Einddoel is het Duitse Göttingen. Een eerste groep van zes studenten bereikt Göttingen op 9 november 1918 maar een tweede groep waaronder Rens, slaagt er door het uitbreken van de Duiste revolutie, niet in de grens te bereiken. Via Brussel keert Rens vervolgens terug naar Gent, waar hij gearresteerd wordt. Door zijn Jong-Vlaams verleden verblijft hij tussen november en december 1918 in de Gentse gevangenis en verliest zijn burgerrechten.
Na zijn vrijlating begin 1919 oefent Rens verschillende jobs uit. Verder studeren wordt de studenten van de Vlaamse Hogeschool namelijk ontzegd. Op dat moment is Rens studentennummer 47451 reeds toebedeeld aan Joseph Gheysens uit Passendale, de eerste student aan de heropende Université de Gand. Het illustreert de wrok ten aanzien van de activistische instelling: de Vlaamse Hogeschool wordt letterlijk uit de universitaire geschiedenis geschreven.

Herkansing?

Pas in 1924 herstart Rens zijn studies. De studie-omstandigheden zijn verre van gemakkelijk maar weerhouden Rens er niet van met brio wiskunde en natuurwetenschappen te studeren. Na zijn studies, in 1927, krijgt Rens een vaste benoeming als leraar voor fysica en aanvullende natuurkunde in de Waalse en Nederlandse afdeling van het Koninklijk Atheneum te Antwerpen.

Kristof Lookx
Master Geschiedenis
9 december 2014

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Loockx, Kristof. "Rens, Raymond (1897-?)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 01.04.2015. www.ugentmemorie.be/personen/rens-raymond-1897
 

Lees verder in het dossier over de Vlaamse Hogeschool over Guido Irmen en Frans Naudts

Bibliografie

Type persoon: 
Deel deze pagina: