Merchiers, Laurent (1904-1986)

Laurent Merchiers was een volbloed liberaal en maakte na de Tweede Wereldoorlog carrière als burgemeester van Gent en minister van Justitie. In die laatste hoedanigheid moest hij zich bezighouden met de gevolgen van de naoorlogse repressie, terwijl hij zelf een verzetsman was geweest. 

Liberaal

Laurent Merchiers studeert rechten aan de UGent en promoveert tot doctor in 1928, een diploma dat hij twee jaar later vult met een licentie notariaat. Een groot deel van zijn leven is Merchiers echter erg actief in de liberale partij. Hij treedt toe tot de Gentse Liberale Associatie en in 1928 wordt hij verantwoordelijk voor de politieke editorialen van de Gazette van Gent. In 1936 treedt hij tot de provincieraad en twee jaar later is hij nationaal voorzitter van de Liberale Jonge Wachten.
Tijdens de Achttiendaagse Veldtocht strijdt Merchiers aan het front. Hij wordt al vlug vrijgelaten uit krijgsgevangenschap. Tijdens de bezetting is hij betrokken bij het verzet, onder meer als redacteur van de sluikbladen Vrij en Het Belfort. Na de bevrijding wordt hij belast met de coördinatie van de werking van de verzetsgroepen. Tot 1946 is hij provinciaal commissaris voor de repatriëring van de politieke gevangenen uit Duitsland.

Burgemeester

Na de oorlog maakt Merchiers carrière in de liberale partij, waarvan hij sinds 1945 lid is van het nationale partijbureau. In 1953 wordt hij burgemeester van Gent. Hij is begaan met het onderwijs in zijn stad: er komt een Stedelijke School voor Kinderverzorgsters en een Stedelijk Instituut voor Sociale Studiën. Voorts opent hij de Textielschool Henri Story. Andere stadsscholen die zich op het midelbaar onderwijs richten, kennen een gevoelige uitbreiding. Ook het kleuteronderwijs wordt gestimuleerd. Voorts geeft Merchiers de aanzet tot een verbetering van de toegang tot de haven van Gent door akkoorden af te sluiten over de verbreding van het kanaal Gent-Terneuzen en de bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen.

Minister

Van 1955 tot 1958 zetelt Merchiers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 1958 wordt hij senator en minister van Justitie. In die functie wordt hij geconfronteerd met het wegwerken van de gevolgen van de repressie, onder meer met de vrijlating van Frans Daels en Hendrik Elias. Voorts is hij betrokken bij de onderhandelingen die leiden tot de onafhankelijkheid van Congo en bij de Belgische politiek tijdens de woelige eerste maanden van de nieuwe staat. Hij wordt het slachtoffer van een herschikking van de regering ten gevolge van de Congocrisis in 1960. Hij blijft senator tot 1971 en gemeenteraadslid in Gent tot 1982.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "Merchiers, Laurent (1904-1986)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 28.04.2015. www.ugentmemorie.be/personen/merchiers-laurent-1904-1986

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

B. D’Hondt, Laurent Merchiers (www.liberaalarchief.be)

B. D’Hondt, Laurent Merchiers (www.liberales.be)

 

Deel deze pagina: