Deprez, Urbaan (1919-2010)

Jurist Urbaan Deprez maakte zich als ambtenaar, magistraat en lesgever verdienstelijk in het domein van het sociaal recht. Les gaf hij aan de Rijksuniversiteit Gent, maar ook aan de VUB. 

Ambtenaar

Urbaan (Urbain) Deprez gaat naar school op het Koninklijk Atheneum van Aalst. Hij promoveert in 1942 tot doctor in de rechten aan de Universiteit Gent en een jaar later behaalt hij het diploma van licentiaat in de criminologie. Hij begint zijn carrière als ambtenaar bij het ministerie van Arbeid en is daar onder meer inspecteur-generaal. Hij vertegenwoordigt de Belgische regering op conferenties en in commissies van de Internationale Arbeidsorganisatie en werkt beleidsmatig samen met verscheidene ministers.

Magistraat

Van 1949 tot 1956 is Urbain Deprez rechtskundig bijzitter bij de kamer voor werklieden van de werkrechtersraad van Gent. Daarna wordt hij aangesteld in de kamer van bedienden van de Werkrechtersraad te Brussel. Bij de oprichting van de arbeidsgerechten maakt hij de overstap van de administratie naar de magistratuur en wordt hij de eerste eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel.

Lesgever sociaal recht

Op 5 januari 1957 wordt Urbain Deprez benoemd tot docent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Hij geeft de cursus 'Grondige studie van vraagstukken lopende over de sociale wetgeving, met praktische oefeningen’ in de tweede licentie sociale wetenschappen. Het wordt een van de belangrijkste lesonderdelen van die nu niet meer bestaande studierichting. Later komen daar nog diverse andere cursussen bij. Op 1 oktober 1979 wordt Deprez benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

In de jaren zeventig, tot zijn pensionering in 1982, doceert Urbain Deprez aan de Gentse rechtenfaculteit vooral het vak Socialezekerheidsrecht in de tweede licentie rechten en het opleidingsonderdeel Bijzondere vraagstukken van sociaal recht in de toenmalige bijzondere licentie sociaal recht.

Bij de oprichting van de Bijzondere Licentie in het Sociaal Recht (thans master-na-master in het  Sociaal Recht) neemt hij ook een lesopdracht op aan de Vrije Universiteit Brussel.

Van 1969 tot 1972 is hij directeur-diensthoofd van het Seminarie voor Sociaal Recht van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Op 1 oktober 1982 gaat hij op pensioen en mag hij de titel ere-hoogleraar voeren. Hij blijft evenwel tot in de jaren negentig actief als voorzitter van het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

Willy van Eeckhoutte en Patrick Humblet
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht UGent
12 april 2016

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Humblet, Patrick en Willy van Eeckhoutte. “Deprez, Urbaan (1919-2010).” UGentMemorie. Laatst gewijzigd op 01.08.2016. http://ugentmemorie.be/personen/deprez-urbaan-1919-2010.

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be
 

Type persoon: 
Deel deze pagina: