De Bruyne, Clement (1930-1996)

Clement De Bruyne behaalt in het jaar 1962 zijn doctoraat in de Wetenschappen, meer bepaald in scheikunde. De Bruynes carrière zal zich verder ontwikkelen in het vakgebied dat hij in dit doctoraatsonderzoek bestrijkt: de carbohydraat(bio)chemie. In de jaren die volgen is het onder De Bruynes input en leiding dat de biochemie aan de universiteit van Gent in het algemeen en het Laboratorium voor Biochemie in het bijzonder zullen worden uitgebouwd en geconsolideerd.

Laboratorium voor Biochemie

De Bruynes doctoraatsonderzoek behandelt mucilage van lijnzaad, wat een slijmerige substantie is die door bijna alle planten wordt geproduceerd. Hij voert dit onderzoek  onder het promotorschap van professor Lucien Massart. Wanneer Lucien Massart  op het einde van de jaren 1960 rector wordt van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA), neemt Clement De Bruyne een groot gedeelte van diens taak aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent over. Als geassocieerd hoogleraar spant hij zich in om het Laboratorium voor Biochemie verder uit te bouwen tot een kenniscentrum van de chemie en de enzymologie van carbohydraten.

De Bruyne zal in de jaren 1980 zelf negen jaar directeur van het laboratorium zijn. Onder zijn impuls kent het een grote bloei, wat zich vertaalt in een gestage influx van jonge onderzoekers en een sterke toename van het aantal publicaties in internationale tijdschriften. In zijn internationale contacten kan hij rekenen op het respect en erkenning van zijn buitenlandse collega’s. Zijn talrijke doctoraatstudenten vinden hun weg in de academische en onderzoekswereld. Ook ikzelf promoveer in 1967 met De Bruyne als doctoraatsbegeleider.

Specialist in de enzymologie

Professor De Bruynes cursuspakket bevat zowel opleidingen in algemene scheikunde in de kandidaturen als gespecialiseerde lessen biochemie en enzymologie in de toenmalige licenties Biologie en Scheikunde. Vele generaties studenten appreciëren zijn didactische talenten. De Bruyne is een gewetensvol onderzoeker en leraar, die integriteit en rechtvaardigheid hoog in het vaandel draagt. Hij tracht deze eigenschappen dan ook over te dragen op zijn medewerkers en studenten. Als devies geeft hij ‘noblesse oblige’ en hij zet zijn personeel ertoe aan om compromisloos hun werk uit te voeren.

In zijn specialiteit, de theoretische enzymologie en meer bepaald de reactiekinetiek, maakt hij ook toenemend gebruik van computertoepassingen en pioniert zo in de informatisering van zijn dienst.

Algemeen gesproken engageert De Bruyne zich heel zijn loopbaan, samen met collega’s, in de verdere ontplooiing van de discipline biochemie aan de Gentse faculteit Wetenschappen, wat uiteindelijk ook later zal leiden tot de oprichting van de bachelor- en masteropleidingen Biochemie-Biotechnologie als autonome studierichting in deze faculteit, waartoe in 2004 wordt besloten.

Marc Claeyssens
Vakgroep Biochemie en Microbiologie UGent
18 juni 2016

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Claeyssens, Marc. “De Bruyne, Clement (1930-1996).” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 04.08.2016. http://ugentmemorie.be/personen/de-bruyne-clement-1930-1996

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Fiers, Walter, Jozef Van Beeumen en Marc Van Montagu. Bio-ingenieus: Biochemie & Biotechnologie aan de UGent. Gent: Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, 2013. 
 

Type persoon: 
Deel deze pagina: