Jaarprijs Wetenschapscommunicatie 2018

Het team van UGentMemorie wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn activiteiten: "Veelzijdig, boeiend en mooi. Een bijzondere verregaande inspanning om de geschiedenis van een universiteit op een minder klassieke en visueel attractieve manier te brengen. Een tijdloos digitaal naslagwerk dat nog vele jaren zal meegaan".

 

De 'Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten' of KVAB reikt jaarlijks onderscheidingen voor wetenschapscommunicatie uit.

Visie van de Academie over wetenschapscommunicatie: Onderzoekers hebben tal van motieven om aan wetenschapscommunicatie te doen: de eigen fascinatie voor wetenschap delen met de hele samenleving, de maatschappelijke relevantie van wetenschap belichten, streven naar kennisemancipatie enz. Op dit ogenblik raken de stimulansen om wetenschapscommunicatie te beoefenen snel ondergesneeuwd omdat de tijdsdruk om te presteren (m.n. publiceren) in het huidige wetenschapsbedrijf heel hoog ligt. Meer nog, bij vele onderzoekers leeft de overtuiging dat communiceren met het publiek overbodig of zelfs nadelig zou zijn voor een succesvolle wetenschappelijke carrière. Al wordt wetenschapscommunicatie al op tal van manieren gefaciliteerd, structurele honorering ontbreekt vooralsnog. Een werkgroep van de Academie, die zich boog over de vraag hoe wetenschapscommunicatie bij onderzoekers te bevorderen, nam daarom het initiatief voor de uitreiking van een Academieprijs voor Wetenschapscommunicatie. De Academie wil dat onderzoekers vrij de keuze moeten kunnen maken om zowel aan onderzoek als aan wetenschapscommunicatie doen, en dit liefst verweven met elkaar. Dat kan alleen maar als de mechanismen die wetenschapscommunicatie belonen op meer gelijke voet komen te staan als de mechanismen die sterk onderzoek belonen. (uit: visietekst 5 februari 2018)

 

Frank Cotman
Vakgroep Geschiedenis UGent
27 november 2018

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Cotman, Frank. “Jaarprijs Wetenschapsvoorlichting 2018” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 27.11.2018. http://www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/jaarprijs-wetenschapscommunica...

 

Meer info op http://www.kvab.be/nl/prijzen/jaarprijzen-wetenschapscommunicatie en op http://www.ugentmemorie.be/ugentmemorie

Deel deze pagina: