2017 UZ Gent integreert in UGent

Op 1 januari 2017 zal het UZGent integreren in de UGent als een volwaardig universitair ziekenhuis zoals  het UZ van Brussel (Jette) en Leuven. De Vlaamse regering keurde de ontwerpdecreten daartoe op 22 december 2015 goed. Vreemd genoeg betekent de integratie juist een verzelfstandiging van het UZ Gent dat sinds 1987 onder voogdij staat van het ministerie voor onderwijs. Het nieuwe statuut betekent dat het UZ Gent eindelijk in aanmerking kan komen voor subsidies voor ziekenhuisinfrastructuur en in dezelfde omstandigheden kan werken dan de andere universitaire ziekenhuizen.
 

Naar een Academisch Ziekenhuis

De faculteit Geneeskunde kan bij de oprichting van de UGent in 1817 beroep doen op de patiënten en infrastructuur van het burgerlijk hospitaal van de Bijloke voor het praktijkonderwijs van haar studenten. Maar de samenwerking loopt niet van een leien dakje en in 1911 formuleert Frans Daels het verlangen naar een eigen academisch ziekenhuis. De wereldoorlogen en de strijd om de vernederlandsing vertragen het (bouw)proces en uiteindelijk kan de UGent pas vanaf 1953 verhuizen naar een eigen site. De bestuurlijke oprichting dateert van 1959.

UZ Gent

De expansie en professionalisering van zowel de UGent als het AZ zorgen voor bestuurlijke moeilijkheden in de jaren 1980. In 1987 komt het tot een bestuurlijke scheiding en komt het ziekenhuis onder voogdij van het ministerie van Onderwijs. Het AZ wordt omgedoopt tot UZGent, krijgt rechtspersoonlijkheid en een apart beheer, personeelsbeleid en boekhouding.

Aan het statuut van een parastatale instelling komt dus op 1 januari 2017 een einde.

Fien Danniau
4 januari 2016

Hoe verwijs je naar dit lemma?
Danniau, Fien. "2017. UZGent integreert in UGent". UGentMemorie. Laatst gewijzigd 04.01.2016. http://www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/2017-uz-gent-integreert-in-ugent.
 

Bibliografie

Cotman, Frank, André F De Schaepdryver, Norbert Fraeyman, e.a. (red.) UZ50: 50 Jaar UZ Gent. Gent: Colardyn, 2009.
"Vlaamse Regering keurt integratie UZ Gent in UGent goed." Persbericht UGent 22/12/2015. https://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/vlaamse-regering-keurt-integratie...
 

Deel deze pagina: