1969 Proefbos Aelmoeseneie

Voor het onderzoek en onderwijs naar bosbouw, verwerft de UGent op 1 januari 1969 het Aelmoeseneiebos in Gontrode. In dit Proefbos van 28,5 ha vestigt zich het Laborarium voor Bosbouw van de faculteit Landbouwwetenschappen.

Bos van de Aelmoezenij van Sint-Baafs

Het bos is het overblijfsel van een uitgestrekt historisch bosgebied dat vanaf de middeleeuwen en vooral in de 18de eeuw plaats ruimde voor landbouw. Het bosdomein en de gronden rondom waren eeuwenlang in bezit van de ‘Aalmoezenij’, de armenzorg, van de Gentse Sint-Baasabdij, dat het bos gebruikte en beheerde voor haar timmer- en brandhout. De vruchtbare en vochtige zandleemgrond is optimaal voor boomgroei. De gronden van de abdij gingen na de Franse revolutie over op de Commissie van Openbare Onderstand, later OCMW, van Gent. Op aansturen van professor bosbouw Marcel Van Miegroet (1922-2011) koopt het ministerie van Onderwijs in 1968 van het OCMW 19,4 hectare bos en 9 hectare aanpalende weiden voor onderwijs en onderzoek.

Een Proefbos

Na de verwerving van het Proefbos door de UGent in 1969 start de bouw van een onderkomen voor het Onderzoekscentrum voor Bosbouw, Bosbedrijfsvoering en Bospolitiek, omgedoopt tot Laboratorium voor Bosbouw. In de beginjaren wordt onder leiding van Marcel Van Miegroet vooral de groei en het beheer van bossen bestudeerd, met oog op houtproductie en recreatie. Van Miegroet richt het wetenschappelijk tijdschrift Sylva Gandavensis op om de onderzoeksresultaten van het laboratorium te communiceren. Ten westen van de spoorlijn die het domein in twee deelt, wordt een aboretum met 74 soorten aangelegd. Het Proefbos speelde een cruciale rol in de opleidingen land- en bosbeheer van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Recreatie en educatie

Maar het bos heeft van in het begin recreatieve en educatieve functies. Het Aelmoeseneiebos wordt permanent toegankelijk gemaakt voor publiek. Met de eerste Plant-een-boom-actie op 21 maart 1970 breekt Van Miegroet samen met de BRT een lans voor publieke bewustwording van het belang van bossen, herbebost in één beweging enkele weides aan de rand van het Aelmoeseneibos én promoot zijn bos bij omwonenden en personeel. Nauw verwant aan de publieke dienstverlening is de educatieve functie van het bos. Gidsen en infopanelen wijzen het publiek de weg door het bos langs goed onderhouden wandelpaden. Er zijn educatieve pakketten en geleide wandelingen voor schoolkinderen en er zullen zelfs bosklassen worden georganiseerd.

2017 Klimaatbos

Het maatschappelijk bewustzijn voor milieu en klimaatverandering was nog nooit zo urgent als vandaag. Op 17 februari 2017, op dikketruiendag en 1 jaar na het klimaatakkoord van Parijs, plantte de UGent in het kader van haar Duurzaamheidsbeleid een klimaatbos van 2,5 hectare op een akker tussen de Geerbos en Kalverhagestraat in Melle. Personeel, studenten en Mellenaars plantten er 5000 bomen. Het nieuwe bos ligt in vogelvlucht op een kilometer van de Proefhoeve met de windmolens aan de andere kant van de E40 en zo’n drie kilometer van het Proefbos in Gontrode. Ook dit bos wordt een openluchtlaboratorium en deel van het internationale netwerk TreeDivNet. Met het initiatief zette het Labo voor Bos & Natuur haar eigen traditie van bebossingsacties en maatschappelijke bewustmaking verder.

Fien Danniau
Vakgroep Geschiedenis
21 maart 2017

Met dank aan Margot Vanhellemont, Labo voor Natuur en Bos, UGent.

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?

Danniau, Fien. "1969 Proefbos Aelmoeseneie." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 21.03.2017. www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1969-proefbos-aelmoeseneie.

 

Bibliografie

www.aelmoeseneiebos.ugent.be
www.treedivnet.ugent.be/ExpTWIG.html
Vanhellemont, Margot en Kris Verheyen. Bos onder de loep. 40 jaar onderzoek in het Aelmoeseneiebos. Gent: Academia Press, 2011.
“De boomplantingsdag van 21 maart 1970.” Sylva Gandavensis 18 (1970).
UGent plant een klimaatbos aan.” Persbericht UGent 13.02.2017.
Uitgebreid bosbeheerplan Aelmoeseneiebos. UGent Laboratorium voor Bosbouw, 2007.
Nieuwsbrief Aelmoeseneiebos. UGent Labo voor Bos en Natuur. 2012-2017.

Deel deze pagina: