1909 Invoering dienstplicht

De wet op de beperkte persoonlijke dienstplicht gaat op 14 december 1909 van kracht. De wet stelt dat er per gezin één zoon onder de wapens moet gaan en maakt zo een einde aan het lotingsysteem. Studenten die onder de wet vallen worden ingelijfd bij de Compagnie Universitaire. Ze logeren in de Leopoldskazerne en krijgen tussen vijf en zeven uur ’s ochtends, vóór de start van de colleges, dril- en schietoefeningen. De student-soldaten vallen op omdat ze ook tijdens de lessen hun soldatenplunje dragen. De Compagnie Universitaire bestond ook al voor 1909, hoewel verschillende studenten, dikwijls van gegoede afkomst, zich uit de legerdienst lieten uitkopen. Door de wet op de dienstplicht stijgt het aantal soldaat-studenten van de Compagnie Universitaire.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Rechtstreeks van de universitaire banken naar het strijdveld in de zomer van 1914

“Reportons-nous en juillet-août 1914: c’est la mobilisation générale. C’est aussi l’époque des examens. A midi, l’étudiant les a terminés, à une heure, il a rejoint son unité ou s’est enrôlé comme volontaire; le lendemain … il tombe en brave  dans les intervalles des forts de Liége (sic). La défense d’Anvers, la retraite sur l’Yser, la guerre de position, l’offensive finale, demandèrent de nouvelles victimes. Ils sont une centaine dont nous déplorons la mort.

Aucun Belge n’a jamais voulu la guerre, les étudiants moins que tous autres. […] [I]ls exultèrent de retrouver dans la mêlée certains de leurs professeurs dont l’exemple de courage et d’abnégation augmenta encore les liens d’affection et de solidarité qui existent entre les commensaux de cette grande Maison de la science.”

 

De tijdens WO I verminkt geraakte student Ossola spreekt op 21 januari 1921 een gevulde Aula toe tijdens een herdenkingsplechtigheid voor de gesneuvelde student-soldaten. Na zijn lof voor de aanwezige ridder-koning Albert I benadrukt hij de solidariteit tussen studenten en professoren van de Universiteit Gent die als gelijken zij aan zij vochten.

Uit : Rijksuniversiteit Gent. Aux étudiants morts pour la patrie: 1914-1918. Gent: Vanderpoorten, 1922: 21-22.