1826 Inhuldiging Aula

Op het terrein van de voormalige jezuïetenkerk in de Voldersstraat laat het Gentse stadsbestuur een gebouw optrekken voor de officiële plechtigheden van de universiteit. Op 3 oktober 1826 wordt het ‘Paleis van de hoogeschool’, zeven jaar na de eerstesteenlegging op 4 augustus 1819, met veel bravoure ingehuldigd. Ontwerper van dit imposante neoclassicistisch bouwwerk is stadsarchitect Louis Roelandt. De voorgevel met de acht zuilen is geïnspireerd op het Pantheon in Rome; het geplande fronton wordt nooit afgewerkt. In de vestibule (het Perystilium) wordt het kringgewelf ondersteund door vier Korinthische kolommen en acht pilasters. Een monumentale marmeren trap leidt de bezoeker naar de ronde promotiezaal (de Aula), waarvan de zoldering wordt versierd met pleisteren bloemmotieven.
In 1838 wordt in het Perystilium een meridiaanlijn aangebracht die moet zorgen voor een uniforme reistijd voor het nieuwe spoorwegnet. In 1859 stelt minister Charles Rogier een speciaal krediet ter beschikking van de steden voor de decoratie van hun openbare gebouwen. Door toedoen van professor en schepen Gustave Callier wordt het krediet in Gent gebruikt voor het aanbrengen van muurschilderingen in de trapzaal naar de Aula. De kunstschilders Louis de Taeye en Victor Lagye krijgen de opdracht om op ongeveer 290 m² de filosofische, politieke en sociale geschiedenis van de mensheid uit te beelden. André Cluysenaer, die hun werk in 1874 voortzet, beëindigt de opdracht in 1881.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Bekijk deze tijdlijn op groter formaat.

Deel deze pagina: