Bibliografie Universiteitsbibliotheek

 • Mantels, Ruben. Torens van boeken. Universiteitsbibliotheek Gent, 1797-2020 (te verschijnen).

 • Dossier Boekentoren, in: Universiteit Gent, 4, 1989(3).

 • Brian Edwards, University architecture, London, 2000.

 • Greta Milis-Proost, De Gentse universiteitsbibliotheek als embleem van moderniteit, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, Deel 50, 1996, pp. 217-235.

 • Norbert Poulain e.a., Een toren voor boeken, 1935-1985 : Henry Van de Velde en de bouw van de Universiteitsbibliotheek en het Hoger instituut voor kunstgeschiedenis en oudheidkunde te Gent, Gent, 1985.

 • K.G. Van Acker en F. Vandenhole, ‘De Gentse Universiteitsbibliotheek’, in: De Brug, 8, 1964(1), pp. 33- 45.

 • K.G. Van Acker en Albert Derolez, ‘De Gentse universiteitsbibliotheek. Haar betekenis voor de geschiedenis der wetenschappen’, in: De Brug, 9, 1965(2), pp. 100-109.

 • www.boekentoren.be

 • www.lib.ugent.be

 • books.google.com/

 • Meer uitleg over de samenwerking van de bibliotheek met Google Books

Ga naar het artikel 'Universiteitsbibliotheek'