Bibliografie Universitaire ziekenzorg aan de Bijloke

Het vertrekpunt van een studie over de universitaire gebouwen op de Bijlokesite is het uitstekend gedocumenteerde E. Langendries en A.M. Simon-Van der Meersch, Het Rommelaere Complex. Onderdeel van het gebouwenmasterplan voor de Gentse universiteit op het einde van de 19de eeuw (Uit het verleden van de R.U.G. nr. 40) (Gent: 1999), dat zelf in grote mate gebaseerd is op het omvangrijke bouwarchief bewaard in het Gentse Universiteitsarchief. De discussies in de gemeenteraad zijn te volgen in het Bulletin Communal/Gemeenteblad van de stad Gent. Een eigentijdse architecturale kritiek op het Rommelaerecomplex biedt Paul Lafollye, Les Nouveaux Instituts de l’Université de Gand (Parijs 1903). Zie ten slotte de website van het STAM, http://www.stamgent.be/nl/, voor de omvorming van de Bijloke tot een hedendaagse cultuurcampus.

Ga naar het artikel 'Universitaire ziekenzorg aan de Bijloke'