Bibliografie Uitvalbasis Voldersstraat

 • ‘Geen campus in Gent. Waar liggen de auditoria van de 21ste eeuw?’, in: Universiteit Gent, 2, 1987-88(2), pp. 20-21.
 • Rudy Victor Ackaert, ‘1.000 frank per m2. Het budget van de gebouwendienst’, in: Universiteit Gent, 6, 1991-1992(2), pp. 14-17.
 • Herman Balthazar, ‘19de en 20ste eeuw. Groei tot industriële grootstad’, in: Johan Decavele (red.), Gent: apologie van een rebelse stad, Antwerpen, 1989, pp. 155-183.
 • Laurence Brockliss, ‘Gown and town: The University and the City in Europe, 1200-2000’, in: Minerva, 36, 2000, pp. 147-170.
 • J. De Block, ‘Vier eeuwen bouwen en breken in de Voldersstraat’, in: Luc Polfliet (red.), 400 jaar jezuïetencollege te Gent, Brussel, 1992, pp. 39-51.
 • Marie Huyghe and Julie Vanden Bussche, Campus and the city. De ruimtelijke ontwikkeling van de universiteit als stedelijk orgaan, Gent, 2009, (onuitg. masterscriptie).
 • P. Lambrechts, ‘De bouwactiviteit aan de Gentse universiteit’, in: Universiteit en Hogeschool, IX, 1968(2), pp.122-130.
 • Elienne Langendries, Anne-Marie Simon-Van der Meersch e.a., 175 jaar Universiteit Gent: een verhaal in beeld, Gent, 1992.
 • Dirk Laporte, Architectuurgids Gent, Turnhout, 1994.
 • Geert Van Doorne, ‘Architectuur als visuele taal van de stedelijke cultuur’, in: Johan Decavele (red.), Gent: apologie van een rebelse stad: geschiedenis, kunst, cultuur, Antwerpen, 1989, pp. 373-397.
 • Jo Wachelder, ‘De universiteit en de stad, 1800-2000: Nabeschouwing’, in: Bert Theunissen (red.), De universiteit en de stad 1800-2000, themanr. Gewina, 24, 2001(1), pp. 126-137.
 • "Wetenschapspaleizen. De universitaire bouwwoede van de jaren 1870." Bestor. Geraadpleegd 10.10.2017. www.bestor.be.  
 • De universiteit bouwt 1918-1940, Gent, 1991.
 • Inventaris van het Onroerend Erfgoed van het VIOE 

Ga naar het artikel 'Uitvalsbasis Voldersstraat'