Bibliografie Studentenbeweging in vogelvlucht

 • De rijksuniversiteit en het studentenleven te Gent. Historisch en actueel, Gent, 1949.

 • Hans Blok, Studentenbeweging en universiteit 1953-1978 : de veranderingsprocessen van een drukkingsgroep, Gent, 1981, (onuitg. lic. verh.).

 • Herman Balthazar, Het taalminnend studentengenootschap 't Zal wel gaan (1852-1977), Gent, 1977.

 • Tom Claerhout, Slaet opten trommele : 75 jaar LVSV-Gent, Gent, 2006.

 • Mon de Goeyse, O vrij Studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen, Leuven, 1987.

 • L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.), Keurige wereldbestormers. Over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876, Hilversum, 2008.

 • Filip Martens, Julius Mac Leod en de radicalisering van de Vlaamse studentenbeweging, UGent, 2006, (onuitg. masterscriptie).

 • Koen Palinckx, "Nu naar Gent!" : Vlaams-nationale en katholieke studentenbeweging te Gent 1928-1940, Gent, 1995.

 • David Vanbellinghen, De Gentse studentenbeweging, 1968-1978, Gent, 1997, (onuitg. lic. verh.).

 • G. van den Brink, ‘Als een donderslag...? Achtergrond en ontwikkeling van de Nijmeegse studentenbeweging in enkele lijnen geschetst’, in: M. E. Stuart en G. M. Schermer (red.), Universiteit en samenleving : confrontatie of interactie?, Nijmegen, 1993, pp. 81-97.

 • Louis Vos, ‘Ideologie en idealisme. De Vlaamse studentenbeweging te Leuven in de periode tussen de twee wereldoorlogen’, in: Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 6, 1975, pp. 263-328.

 • www.gsr.ugent.be

 • www.fk.ugent.be

 • www.studentingent.be

 • www.skghendt.be

 • www.homekonvent.be

 • www.schamper.be

 • www.tzalwelgaan.be

Ga naar het artikel 'Studentenbeweging in vogelvlucht'