Bibliografie Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde

 • Gent: 300 jaar geneeskunde, Gent, 1990.

 • Stichting Jan Palfyn (1991-2006) : een bilan, Gent, 2006.

 • Patrick De Rynck en Mark Van Vaeck, Het academisch erfgoed in Vlaanderen : Universiteit Gent, Antwerpen, 2006, (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen).

 • André De Schaepdrijver e.a., ‘Het museum voor de geschiedenis der geneeskunde te Gent’, in: Geschiedenis der Geneeskunde, 3, 1997(4), pp. 196-207.

 • André De Schaepdryver (red.), Museum voor geschiedenis der geneeskunde van de Stichting Jan Palfyn, Het Pand Gent : gids, Gent, 1995.

 • Bart Desomer, ‘Stichting en museum van de geneeskunde geschiedenis’, in: Univerisiteit Gent, 7, 1992(1), pp. 16-19.

 • Pieter Dhondt, Een tweevoudig compromis. Discussies over universitair onderwijs in het negentiende-eeuwse België, Leuven, 2005, (onuitg. doctoraatverhandeling).

 • Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Van der Meersch, Het Rommelaere complex : onderdeel van het gebouwenmasterplan voor de Gentse universiteit op het einde van de 19de eeuw, Gent, 1999, (Uit het verleden van de R.U.G., 40).

 • Griet Maréchal en André Capiteyn, 1350 jaar Gent, de Gentenaars en hun zieken, Zwolle, 1998, (Waar is de tijd, Gent 7).

 • Tiny Monquil, ‘Een introductie in de geschiedenis van de medische theorie en praktijk’, webdossier op www.medischerfgoed.nl.

 • Tiny Monquil, ‘Medische collecties in vogelvlucht’, webdossier op www.medischerfgoed.nl.

Ga naar het artikel 'Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde'