Bibliografie Monument voor boeken

  • Universiteit Gent 1937, Gent, 1937.
  • Geert Bekaert e.a., Hommage : bibliotheek Universiteit Gent, Gent, 2004.
  • Dirk De Meyer e.a., De Universiteit bouwt 1918-1940, Gent, 1991.
  • Greta Milis-Proost, ‘De Gentse universiteitsbibliotheek als embleem van moderniteit’, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, Deel 50, 1996, pp. 217-235.
  • Norbert Poulain e.a., Een toren voor boeken, 1935-1985 : Henry van de Velde en de bouw van de Universiteitsbibliotheek en het Hoger instituut voor kunstgeschiedenis en oudheidkunde te Gent, Gent, 1985.
  • Norbert Poulain, ‘Creëren tussen idealisme en conformisme. De architectuur en de toegepaste kunst’, in: André Capiteyn (red.), Interbellum in Gent 1919-1939, Gent, 1995, pp. 166-193.
  • Pascal Verbeken, ‘Een verdwaalde vuurtoren vol boeken. Henry van de Veldes onmogelijke bibliotheek’, in: Gentse stadsgezichten. Een stadsmozaïek, Gent, 2000, pp. 185-190.
  • Cultuurprijzen Vlaanderen 2007 
  • www.boekentoren.be
  • www.lib.ugent.be

Ga naar het artikel 'Monument voor boeken'