Bibliografie Haard van verzet

  • De Gentse studenten en de repressie van politie en professoren, Sint-Niklaas, 1969.

  • Hans Blok, Studentenbeweging en universiteit 1953-1978 : de veranderingsprocessen van een drukkingsgroep, Gent, 1981, (onuitg. lic. verh.).

  • Maarten De Gendt, 400 schampers in woord en beeld, Gent, 2002.

  • Mark Derez e.a., Studentenprotest in de jaren zestig : de stoute jaren, Tielt, 1988.

  • Rik Hemmerijckx, ‘In de geest van Mei 68. Arbeidersprotest en radicaal militantisme in België’, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 2007, nr. 18.

  • André Rubbens, ‘10 000 NEE BEDANKT! De vergeten verdiensten van de eerste crisisgeneratie aan de universiteit’, in: Brood & Rozen, 2003 (4), pp. 48-51.

  • W. Schrickx, ‘Contestatiebewegingen in de universiteiten. Kanttekeningen bij de problematiek’, in: De Brug, 13,1969 (2), pp. 87-101.

  • Anne-Marie Simon-Van der Meersch, 20 jaar RUG-studenten in actie : 1968-1988, Gent, 1988, 64 ill.

  • Jo Tollebeek en Liesbet Nys, De stad op de berg : een geschiedenis van de Leuvense universiteit sinds 1968, Leuven, 2005.

  • David Vanbellinghen, De Gentse studentenbeweging, 1968-1978, Gent, 1997, (onuitg. lic. verh.).

Ga naar het artikel 'Haard van verzet'