Bibliografie Etnografische Verzamelingen

  • www.evug.be

  • ‘Aanwinsten der verzamelingen van het Oudheidkundig Museum der Hoogeschool in het jaar 1928’, in: Universiteit te Gent. Plechtige opening der leergangen, 1929-1930, 43.

  • Tussen kunst en kennis. Een keuze uit de Gentse universitaire verzamelingen (Gent: RUG 1992).

  • F. Olbrechts, Kleine musea en hoe ze te beheren (Antwerpen: De Sikkel 1938).

  • C. Petridis, Frans M. Olbrechts. 1899-1958. Op zoek naar kunst in Afrika (Antwerpen 2001).

  • P. de Rynck and M. van Vaeck, ‘Het academisch erfgoed in Vlaanderen: Universiteit Gent’, themanr. Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (Antwerpen 2006).

  • J. Vandenhoute en H. Burssens, De etnografische verzamelingen (Gent 1968).

Ga naar het artikel 'Etnografische Verzamelingen'