Bibliografie Democratisering

  • J.J. Bouckaert, ‘Problemen aangaande eerste-jaarsstudenten’, in: De Brug, 7, 1963(4), pp. 221-234.

  • Wim Castelyns, ‘De staking der Gentse studenten’, in: De Brug, 9, 1965(1), pp. 48-52.

  • Wim Castelyns, ‘Studentensyndicalisme?’, in: De Brug, 10, 1966(1), pp. 66-68.

  • Karel De Clerck, Rector Bouckaert had toch gelijk, Gent, 1985.

  • Theo Luykx, ‘De hogeschoolbevolking in België. Academiejaar 1964-1965’, in: De Brug, 9, 1965(3), pp. 131-140.

  • Barbara Tan, Blijvende sociale ongelijkheid in het Vlaamse Onderwijs, Antwerpen, 1998.

  • Myriam Verhas, Studiebeurzen van overheidswege aan studenten van de Gentse Universiteit (1836-1849), Gent, 1988, (Uit het verleden van de R.U.G., 28).

  • C. Van Oevelen, ‘Het universiteitsprobleem in Vlaanderen’, in: Wetenschappelijke Tijdingen, 21, 1961(10), pp. 433-440.

  • Vlaamse Vereniging van Studenten 

Ga naar het artikel 'Democratisering van het hoger onderwijs'