Bibliografie De Calvinistische Universiteit

  • ‘Dossier Het Pand’, in: Universiteit Gent, 1, 1986(2), pp. 12-19.
  • Wim Blockmans, ‘De vorming van een politieke unie (veertiende-zestiende eeuw)’, in: J.C.H. Blom en E. Lamberts (red.), De geschiedenis van de Nederlanden, Baarn, 2001, pp. 46-116.
  • Guido Jan Bral e.a., Het pand: gent. Acht eeuwen geschiedenis van het oud-dominicanenklooster te Gent, Tielt, 1991.
  • Karel Cassiman, Bouwgeschiedenis van de kerk van het voormalig predikherenklooster Het Pand te Gent, Gent, 1980, (onuitg. lic. verh.).

Ga naar het artikel 'De Calvinistische Universiteit'