Bibliografie De band tussen stad en universiteit

Het thema stad & universiteit komt aan bod in de internationale historische literatuur: een goede inleiding is B. Theunissen ed., De universiteit en de stad 1800-2000, themanr. GEWINA. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 24 (2001, 2). Specifiek voor Gent is er het, weliswaar verouderde, De Rijksuniversiteit Gent en de regio (Werken uitgegeven door het rectoraat van de Rijksuniversiteit te Gent 33) (Gent 1985). Het ontstaan van de ‘stadsuniversiteit’ Gent in 1817 is al meermaals verteld, onder andere door Karel de Clerck, ‘De stichting van de Gentse universiteit’, in: Hoofdmomenten uit de ontwikkeling van de Gentse rijksuniversiteit (1817-1967) (Gent 1967) 5-27.

Ga naar het artikel 'De band tussen stad en universiteit'