Bibliografie Bouwgeschiedenis Aula

  • Geert Bekaert, Ronny De Meyer e.a., Hommage: aula academia, Gent, 2006.
  • Norbert Cornelissen, Proces verbael van stads-regering, redenvoering uytgesproken door den heer burgemeester, en gedenk-schrift in den eersten steen van de Aula academica der Universiteyt van Gent ... op 4. der oogst-maend, 1819, Gent, 1819.
  • Laporte, Architectuurgids Gent, 1994.

Ga naar het artikel 'Bouwgeschiedenis Aula'