Bibliografie Botanisch Instituut

  • ‘Les Instituts de l'Université de Gand. Architecte Louis Cloquet’, in: L'Emulation. Organe de la Société Générale d'Architecture de Belgique, 33(1908), Nouvelle Série, n°7, pp. 49-52.

  • René De Herdt, ‘Van Kruidtuin tot Universitaire Plantentuin: historische sleutelmomenten’, in: Ronald Viaene (red.), 200 jaar Plantentuin Gent, Gent, 2000, pp. 15-47.

  • René De Herdt, 'Bouwen in de Gentse plantentuin tijdens het interbellum', in: De Meyer (red.), De universiteit bouwt, Gent, 1991, pp. 61-70.

  • Hilde Mouton, Ingenieur-architect Louis Cloquet (1849-1920): zijn werk in opdracht van de Rijksuniversiteit te Gent, Gent, 1978, (onuitg. licentiaatverhandeling).

  • Aletta Rambaut, ‘Periode 1795-1860’, in: Johan Dambruyne e.a., Een stad in opbouw. 2 : Gent van 1540 tot de wereldtentoonstelling van 1913, Tielt, 1992, pp. 171-225.

  • Michel Thiéry, Bij de 150e verjaring van de Plantentuin der Universiteit van Gent (1797-1947), Gent, 1947.

  • www.plantentuin-gent.be

  • www.plantentuin.ugent.be

  • www.droseravzw.org

  • https://plantkunderug.wordpress.com/

Ga naar het artikel 'Botanisch Instituut'