Bibliografie Big Science

 • R.D. Anderson, European universities from the Enlightenment to 1914, Oxford, Oxford University Press, 2004.
 • Laurence Brockliss, ‘Gown and town: The University and the City in Europe, 1200-2000’, in: Minerva,
 • 36, 2000, pp. 147-170.
 • Evelyn De Craene, Cultuurkritisch literatuuronderzoek naar de veranderde idee van de universiteit; ‘Wat zou de universitaire instelling vandaag kunnen betekenen?’, Gent, 2008 (onuitg. licentiaatverhandeling).
 • Peter Hall, ‘The university and the city’, in: GeoJournal, XLI, 1997(4), pp. 301-309.
 • Robert Halleux (red.), Serge Jaumain, Andrée Despy-Meyer, Pierre Marage , Denis Thieffry, Geschiedenis van de wetenschappen in België : 1815-2000. Deel 2: Van nationale wetenschap tot wereldweide netwerken, Brussel, 2001.
 • Niels C. Sidenius, ‘Town and university. Cultural and economic contributions of the university to the town’, in: Town and university: a dynamic symbiosis, Leuven, KUL International relations office, 2000 (uitgave naar aanleiding van Coimbra Group Seminar, 2-4 februari 2000, Leuven), pp. 29-32.
 • Jo Tollebeek en Liesbet Nys, De stad op de berg : een geschiedenis van de Leuvense universiteit sinds 1968, Leuven, 2005.
 • Speerpuntenbeleid UGent 
 • Herculesprogramma
 • EU Kaderprogramma’s
 • CERN 

Ga naar het artikel 'Big Science'