Bibliografie Belvedère

Het basiswerk over de geschiedenis van de Boekentoren is Een toren voor boeken. Henry van de Velde en de bouw van de Universiteitsbibliotheek en het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te Gent (Tentoonstelling 26 oktober – 24 november 1985) (Gent 1985). Specifiek over de belvédère handelt Norbert Poulain, 'Alle schrijnwerkers van dit land zouden aan deze eischen niet kunnen voldoen': de inrichting van de Belvedère van de Gentse Boekentoren (Leuven: Peeters 2006). Inspiratie bood het essay van Pascal Verbeken, ‘Een verdwaalde vuurtoren vol boeken. Henry van de Veldes onmogelijke bibliotheek’, in Marco Daane en Dirk Leyman ed., Gent, de dubbelzinnige (Het Oog in ’t Zeil 7) (Amstelveen: Uitgeverij Bas Lubberhuizen 2000) 185-190. Ruben Mantels' Torens van boeken. Universiteitsbibliotheek Gent, 1797-2020 (te verschijnen) behandelt de geschiedenis van de Gentse universiteitsbibliotheek.

Ga naar het artikel 'Belvedère'