1954 Dienst voor Studieadvies

De oprichting van de Dienst voor Studieadvies past in de kentering dat het hoger onderwijs in de jaren 1950 maakt. Waar universtiteiten voorheen enkel een nationale elite opleidden, wordt een massale instroom van jongeren in het hoger onderwijs nu een economische en sociale prioriteit. Niet toevallig wordt de Dienst voor Studieadvies opgericht in hetzelfde jaar dan het Nationaal Studiefonds. De dienst moet de verwachte instroom in goede banen leiden, mislukkingen door verkeerde studiekeuzes of onaangepaste studiemethodes vermijden, jongeren begeleiden uit gezinnen zonder universitaire traditie, zicht houden op het stijgende aanbod van hogere studierichtingen en beroepsmogelijkheden in kaart brengen. 

Sociaal dienstbetoon en public relations

Dat de Raad van Beheer van de Gentse universiteit op 18 november 1953 de oprichting van de Dienst voor Studieadvies toestemt, heeft niet alleen te maken met sociaal dienstbetoon. Aan de vooravond van de massificatie van het onderwijs en te midden van een schooloorlog beginnen universiteiten aandacht te hebben voor hun public relations. Sociale diensten zoals een Dienst voor Studieadvies, maar ook sportfaciliteiten en huisvesting zouden belangrijke elementen zijn in de concurrentiestrijd om de Vlaamse student.

Dienst voor Beroepsoriëntering

De Dienst voor Studieadvies betekent in feite een doorstart en diversificatie van de bestaande Dienst voor Beroepsoriëntering (1939) van het Laboratorium voor Toegepaste Psychologie. Een uitbreiding van de bestaande dienst is in de context van de democratisering en massificatie van het hoger onderwijs hoognodig. Vanaf 1956 krijgt de Dienst voor Studieadvies financiële slagkracht door de kredieten van de Universitaire Raadplegingsdienst die jaarlijks begroot worden door het Ministerie van Openbaar Onderwijs. De dienst in de Bagattenstraat 22 kan in 1960 nogmaals uitbreiden met wetenschappelijke, sociale en administratieve medewerkers dankzij de wet van 3 augustus op sociale voordelen aan universiteiten.

Documenteren en informeren

Zowel laatstejaarsleerlingen als studenten hebben nood aan objectieve informatie over het stijgend opleidingsaanbod en de beroepsuitwegen. De Dienst voor Studieadvies is daarom in haar eerste functie een documentatiecentrum dat informatie biedt over allerlei hogere studierichtingen, de inschrijvingsmodaliteiten en de beroepen en specialisaties waar die toe leiden. De medewerkers ontvangen leerlingen, studenten, ouders en adviseurs van de PMS-centra en geven info-sessies op verplaatsing. De meest gevraagde informatie wordt gebundeld in Gids voor de student, Morgen Universiteitsstudent en Vademecum voor de Jonge Navorser. De dienst start met Oriënteringsdagen en schakelt daarvoor docenten uit de verschillende faculteiten in om info te komen verschaffen. 

Psychologische raadgeving en bijstand

Trouw aan haar ontstaanscontext en geleid door psycholoog Leo Coetsier, biedt de Dienst voor Studieadvies hulp bij studenten met psychologische problemen zoals onzekerheid, concentratiegebrek, familiale conflicten, overspanning, depressie en faalangst. De geestelijke gezondheid heeft immers een weerslag op de studieresultaten.

Wetenschappelijk onderzoek

De werking van de dienst wordt aanvankelijk gedragen door systematisch wetenschappelijk onderzoek gekaderd binnen het Laboratorium voor Toegepaste Psychologie van Leo Coetsier. Dat is volgens de stichter en directeur Coetsier noodzakelijk om exacte informatie, een precieze diagnostiek en verantwoorde raadpleging te kunnen bieden. De ervaringen en contacten van de dienst vormen op hun beurt voer voor onderzoek en wetenschappelijke publicaties over allerlei aspecten van de democratisering van het hoger onderwijs. Na de vroegtijdige dood van Coetsier in 1969 verdwijnt de link tussen Dienst voor Studieadvies en het onderzoek aan de faculteit Pedagogie en Psychologische Wetenschappen. De dienst wordt een uitgesproken rectorale aangelegenheid. Pas in de jaren 1980 verschijnt opnieuw een reeks gepubliceerde rapporten rond de problematiek van de werkloosheid na universitaire studies. 

Adviescentrum voor Studenten

In 1986 reorganiseert de universiteit haar dienstverlening voor studenten. De Dienst voor Studieadvies gaat samen met de Dienst voor Psychologisch Advies aan Studenten (PAS), de Studentenartsen en het Universitair Studiebureau op in het Adviescentrum voor Studenten. Dat krijgt eerst onderdak in de Kantienberg, daarna in een pand op het Sint-Pietersplein en is vandaag terug te vinden in het Universiteitsforum in de Sint-Pietersnieuwstraat. De taken van de huidige dienst verschillen al bij al niet zoveel van die van de dienst uit 1954: informeren via brochures, infosessies en abituriëntendagen, persoonlijk advies verstrekken bij de geïndividualiseerde traject in de complexe Bachelor-Masterstructuur en psychologische bijstand bieden bij problemen. 

Fien Danniau
Vakgroep Geschiedenis
2 juli 2015

Hoe verwijs je naar dit artikel?

Danniau, Fien. “1954 Dienst voor Studieadvies.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 02.07.2015. www.UGentMemorie.be/gebeurtenis/1954-dienst-voor-studieadvies.

Bibliografie

Adviescentrum voor Studenten

Mededelingen van het Laboratorium voor toegepaste psychologie en de Dienst voor studieadvies bij de Rijksuniversiteit te Gent 1-30. Gent: R.U.G., 1958-1967.

“Leo Coetsier (1948).” In Theo Luykx (red.). Rijksuniversiteit te Gent. Liber memorialis 1913-1960. IV Faculteit der wetenschappen. Faculteit der toegepaste wetenschappen, 245-251. Gent: RUG. Rectoraat, 1960. (via www.UGentMemorialis.be)

Coetsier, Leo. Toegepaste Psychologie. Een vijfentwintigjarig initiatief. Gent: RUG. Laboratorium voor Toegepaste Psychologie, 1965.

De Clerck, Karel. 75 jaar pedagogische wetenschappen aan de Gentse universiteit. Uit het verleden van de RUG, 43. Gent: Archief RUG, 2002.

Langendries, Elienne en Anne-Marie Simon-Vandermeersch. 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992. Gent: R.U.G., 1992.

Deel deze pagina: